Heb je al een SSL verbinding op je website, lees dan niet verder maar ga direct naar het artikel over de nieuwe wetgeving omtrent privacy, AVG: Algemene Verordening Gegevens.

Nog géén SSL verbinding op je website? Regel het direct. Ik zal je vertellen waarom.

  • je wilt je website veilig stellen en hackers geen gelegenheid geven.
  • je wilt een goede ranking bij Google.
  • last but not least: de nieuwe wetgeving vereist een veilige verbinding.

De nieuwe wetgeving per 28 mei 2018.

Je moet er alles aan doen dat redelijkerwijs in je mogelijkheden ligt om je website en alle gegevens veilig te stellen.
100% veilig kan niemand garanderen.

“make commercially reasonable efforts to ensure it’s secure. Unfortunately, no data transmission over the Internet can be guaranteed to be 100% secure.”

Wetgeving omtrent SSL

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stond al dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat deze wet wordt nageleefd. Boetes bij het niet naleven van de regels kunnen flink oplopen. Bij nalatigheid loop je het risico aansprakelijk gesteld te worden voor de schade. Dat wil je niet.

Per 28 mei is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Een Europese wet die vorige Nederlandse wet vervangt en vanaf dat moment wordt er streng op naleving van de regels gecontroleerd. Naast het implementeren van de privacy regels ( cookies) op je website ben je verantwoordelijk voor een veilige verbinding en dat begint met een SSL verbinding. Het groene slotje.

Waarmee kan ik je helpen?

Zodra je de SSL verbinding geregeld hebt bij je hosting, loop ik je website door en zet alles goed zodat elke bezoeker op je nieuwe veilige website welkom is. Het groene slotje is het bewijs!

Bel 06 24 762413 of mail me.