Voordat je de website gebruikt, lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door. Hier worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Algemeen

Deze website is eigendom van Mariken de Ruiter en wordt ook door mij beheerd. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Doordat je de website bezoekt en jezelf toegang tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, vraag ik je de website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Inhoud

Met veel zorg en aandacht is de inhoud van de website van Designlab samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Designlab garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Designlab iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website.

Designlab is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door jou verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website niet juist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzen naar andere sites, (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) die betrekking hebben op een specifiek onderwerp van deze website. Dit betekent niet dat Designlab verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Ik ben niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Informatie en materiaal die jij verstrekt

Wanneer je informatie of ander materiaal aan mij verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier, ga je ermee akkoord dat ik hiervan gebruik kan maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor mij onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Ik ben hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Ik behoud mij het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Indien je op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons je gegevens verstrekt.

Contact

Heb je een vraag of klacht over deze website neem dan contact met ons op via de contactpagina

Diversen

Ik behoud me het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en jouw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Designlab ofwel zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Op alle onderdelen geldt het auteursrecht.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden uitsluitend voor eigen gebruik.

Het is niet toegestaan om zonder goedkeuring van mij vooraf, een (kopie) van (een gedeelte van) de website te gebruiken voor commerciële doeleinden; en (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in een ander werk (zoals een papieren document of website).